Telefon
WhatsApp

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetimi

Özel Anadolu Diyaliz Merkezi Kalite Yönetimi

Amacımız Anadolu Diyaliz Merkezinde Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz, kalite yönetim sistemi ve mevzuata uygunluğunu, sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak, Üst yönetimden bölüm çalışanlarına kadar tüm personelin kalite iyileştirme çalışmalarındaki rol ve sorumluluklarının tanımlanması, kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması, kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu, kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasıdır.

Kalite Yönetim Sistemimiz

Diyaliz Merkezimizde kalite çalışmaları, yönetimin ve klinik kalite sorumlularının desteği ile “Kalite Yönetim Birimi” tarafından; Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz doğrultusunda yürütülmektedir. Sağlıkta Kalite Standartlarına göre belirlenen bölümler için Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte her bir klinik için klinik kalite sorumluları görevlendirilmiştir. Bu bölümler aşağıdaki gibidir.